تزریق چربی

در بالا رفتن سن  و سال در جاهای مختلف صورت دچار گود شدگی میشود که با استفاده از تزریق چربی این تو رفتگی هل را به حالت عادی بر میگردانند.

این یک درمان بسیار پرطرفدار به جای فیلر موقت شده است.

استفاده از تزریق چربی ها روشی موثر و طبیعی تر است و جوابدهی خیلی زیادی داشته و همسازی چربی ها با بافت صورت

تزریق چربی ها برای سیاهی و گودی زیر چشم ، از بین رفتن حجم صورت ، نازک شدن لبها وچین و چروک و خطوط اطراف چشم استفاده میشود.

چربی ها را از محل تجمع چربی ها در بدن به صورت لیپو ساکشن بر میدارند و سپس با دستگاه سانتریفیوژ پردازش و تمیز می شوند و با تزریق بی حسی موضعی فرآیند تزریق چربی انجام میشود.

تزریق چربی