بوتاکس

یکی ا ز راه و روش های درمان چین و چروک صورت استفاده از بوتاکس می باشد.
که مورد علاقه ی بسیاری از افراد و حتی پزشکان قرار گرفته است.

در صورت خنده یا اخم عضلات خاصی منقبض می شود و خطهایی روی صورت نقش می بندد که این عضلات را میتوان با تزریق بوتاکس از کار انداخت یا فلج کرد که همین امر باعث برطرف شدن خط و چین و چروک می شود.

برای تزریق بوتاکس نیازی به بیهوشی نیست و در 5 الی 10 دقیقه کار به پایان میرسد.

 

تزریق بوتاکس